Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

De trainer

Ik ben….

Jetty van der Bent. Ik ben moeder van twee geweldige inmiddels volwassen dochters en put uit een schat aan  professionele kennis en ervaring. Ik werk als pedagoog  in de kinderopvang en ben geautoriseerd trainer met diverse specialisaties en pedagogisch coach. Ik kan situaties inschatten vanuit diverse perspectieven; kind, ouder, pedagogisch medewerker en pedagoog.

Wat merk je daarvan in de trainingen?

Ik ken de theorie én de praktische uitwerking ervan als mijn broekzak; wat ik aan je overbreng is ‘doorleefd’. Ik kan mij ‘beeldend’ verplaatsen in het perspectief van kinderen én van opvoeders. Dat maakt dat er bij demonstraties en in  oefensituaties ook gelachen kan worden. Tegelijkertijd kun je ervan op aan dat ik integer omga met wat jij inbrengt.

Moeder in ontwikkeling

Vanaf het eerste moment dat ik besefte dat ik moeder zou worden deed ik mezelf een belofte: Ik zou altijd het beste van mijzelf geven om een goede moeder te zijn voor mijn kinderen.  Mijn dochters zijn echt schatten en ik hield vanaf het eerste ogenblik ontzettend veel van ze. Toch was de realiteit wel veel moeilijker dan ik mij had voorgesteld!

Het bleken van die échte persoonlijkheden! Ze hebben een eigen mening, een eigen logica, eigen voorkeuren en waren zo nu en dan (zoals alle kinderen) behoorlijk dwars.  Ze testten dan mijn geduld tot het uiterste.

Kinderen en spiegelen

Ik begon mezelf af te vragen: waarom is het op bepaalde momenten zo moeilijk? Heb ik wel alles in huis om een goede moeder te zijn of heb ik wellicht  nog iets te leren? En…..als ik het nu al zo moeilijk vind, wat moet ik dan wel niet als ze tieners geworden zijn?

Ik moet toegeven dat ik de GORDON® Training die ik in 1992 via mijn toenmalige werkgever kreeg aangeboden nodig had. In deze training is mijn kijk op kinderen echt veranderd! De dingen die ik  leerde deden wonderen voor mijn gezin. Ook in mijn werk met groepen kinderen was mijn veranderde aanpak duidelijk merkbaar. Ik reageerde zelf assertief en kon overschakelen wanneer een kind daar boos op reageerde: vaardigheden die ik in de training had geleerd.

Door de jaren heen leerde ik dat ‘moeilijk gedrag’ van kinderen een schreeuw om hulp kan zijn. Dat kinderen die zich onuitstaanbaar gedragen juist onze liefdevolle aandacht het hardst nodig hebben! De vaardigheid actief luisteren is daarom een waardevol onderdeel van de training.

Vakkennis

Kinderopvang is in snel tempo uitgegroeid tot een belangrijke professionele opvoedingsomgeving. Ik vond het belangrijk om deze ontwikkelingen vooruit te blijven en volgde naast mijn werk diverse  (hbo en hbo+) opleidingen binnen de vakgebieden leidinggeven, pedagogisch coaching  en video interactie begeleiding.  Sinds 2005 ben ik  geautoriseerd GORDON® Trainer en HBR® Trainer.

OmdatjijhetBent-Trainingen

is ontstaan doordat ik merkte dat mijn pedagogische coaching en inloop-avonden met pedagogisch thema veelal enthousiast werden ontvangen. Ik merkte ook dat ik er zelf veel plezier aan beleef mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling als opvoeder. Bovendien draag ik graag en enthousiast een ‘andere kijk op kinderen’ uit.  Ouders/opvoeders die op een positieve manier in de relatie met kinderen (en volwassenen) willen investeren nodig ik van harte uit om een training, workshop of bijeenkomst ‘op maat’  bij OmdatjijhetBent  te volgen.