Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Reacties

Evaluatie en feedback

Na iedere afgeronde training vullen deelnemers een evaluatieformulier in. Voor de deelnemers betekent dit bewustwording van ervaringen, resultaten en doelen. Voor de trainer hebben de reacties de functie van feedback. Zo blijft OmdatjijhetBent-Trainingen zelf ook in ontwikkeling en kan er efficiënt worden ingespeeld op behoeften en wensen van toekomstige deelnemers.

Hieronder een greep uit de veelal positieve reacties.

Reacties van ouders/verzorgers

Ik vond dat de training erg leerzaam was omdat jij voorbeeldsituaties naspeelde en dan werd het herkenbaar en duidelijk.

Je legde alles goed uit.

Het is wel veel, alles bij elkaar!

Ik begrijp mijn kinderen nu veel beter doordat ik actief luister en niet meteen een oordeel heb.

Ik vond een training van 8 bijeenkomsten net iets te kort voor wat er geleerd moet worden, ik heb graag 10 bijeenkomsten.

Ik merk dat ik zelf rustiger blijf en meer geduld heb.

Duidelijke uitleg over gordonmethode. Theorie direct toe te passen in de praktijk.

Fijn dat ik eigen voorbeelden kon inbrengen om te oefenen en dan werd het duidelijk en toepasbaar.

Ik was me er echt niet van bewust dat ik als ouder zo’n groot aandeel had in de verslechterde relatie met mijn dochter. Ik dacht echt dat ik gewoon een heel dwars kind had. Nu ik aan de hand van het Gordonmodel bewuster kijk naar mijn manier van opvoeden en communiceren is er al veel verbeterd in korte tijd.

Ik wil wel graag een herhalingscursus…

Ik merk dat mijn kinderen meer bereid zijn om mee te werken…

Het werd voor mij duidelijker waar mijn kinderen mee zitten als ze emotioneel reageren…

Er is minder irritatie…

Voor mij is het vooral een houvast in de communicatie met mijn oudste dochter

Het lijkt wel of iedereen rustiger is geworden…

Ik ben blij dat ik de cursus samen met mijn man heb gevolgd, we zaten er veel over te praten als de kinderen op bed lagen, en daar leerden we extra van…

Door te luisteren stopt negatief gedrag eerder en je begrijpt hun ‘taal’ sneller…

Herhaling!

Ik vond het veilig voelen, doordat je vroeg of je feedback mocht geven. Dat maakte dat ik vrijuit praatte…

Duidelijk, verhelderend…

Ik dacht eerst dat het allemaal erg soft zou zijn, maar toen ik het effect zag van mijn veranderde aanpak was ik echt om…

De theorie staat duidelijk uitgelegd op een flap en dan kun je discussies of oefensituaties makkelijker plaatsen; leerzaam!

De driftbuien van mijn dochter zijn echt een stuk minder geworden, heerlijk! Ik heb ook al een aantal conflicten kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld toen er eten op tafel kwam en Nina zei: ‘Dat vind ik vies, dat eet ik niet’. In plaats van te zeggen: ‘Je eet gewoon wat de pot schaft’, zijn we op haar opmerking ingegaan zoals we dat in de training geleerd hebben. Daarna is de maaltijd rustig en gezellig verlopen!

Ik voel me nu wat zekerder omdat ik nu weet hoe ik voor mezelf kan opkomen zonder dat de ander het gevoel krijgt dat ik hem aanval.

Ik merk dat ik nu veel strijd kan voorkomen. Ik speel geen politieagentje meer en dat scheelt enorm veel energie!

Reacties van professionals

Ik bemerk dat bij toepassing van de Gordonmethode anderen meer begrip tonen voor mijn probleem, rustiger blijven, eerder meewerken en de band is hechter geworden….

Op school wordt het erg positief ontvangen als ik vertel wat ik in de training heb geleerd. Familie en vrienden luisteren altijd geïnteresseerd als ik over de lessen vertel. Mijn vriend en zoon zijn gedurende de training ook meer open gaan staan en doen mij soms na!

Ik merkte dat tijdens de bijeenkomsten er graag ervaringen uitgewisseld worden. Dat vind ik, gezien mijn werk, een fijne ontwikkeling. Herkenning is positief….

Ik had het gevoel dat ik ook fouten kon maken en dat dat helemaal niet erg was.

Ik ben me nu veel meer bewust van het effect van hoe ik communiceer….

Ik kan nu achteraf nagaan of het aan mij lag als het niet lekker liep en wat ik volgende keer anders kan doen. Het gedragsraam heb ik op een kaartje in mijn portomonaiee!

Ik voel me veel vaardiger in een slecht nieuws gesprek….

Kinderen begrijpen wat ik zeg….

De trainer heeft veel kennis van zaken, ik heb veel meer geleerd dan ik vooraf had verwacht!

Ik oordeel niet meer zo snel…..

Het was erg duidelijk, wel veel zelf blijven oefenen!

Ik handel minder snel en kan het eerst even aankijken, nu komen kinderen zelf met oplossingen; erg leuk!

Sinds ik kennis heb gemaakt met het model van Thomas Gordon en dit ook actief in mijn werk met groepen kinderen toepas, merk ik dat kinderen meer geconcentreerd spelen en dat er minder conflicten tussen de kinderen onderling plaatsvinden.

Bij een ruzie tussen kinderen reageer ik volgens de stappen die ik in de training leerde. Het lijkt wel of het aantal ruzies steeds minder wordt! De sfeer is er er duidelijk op vooruit gegaan!

Had ik dit maar eerder geweten!

Ik heb ontzettend genoten van de training. Het heeft me veel geleerd en doen inzien.

Voorbeeld, tips ideeén, kortom ik heb er erg veel aan gehad!

Iedereen luisterde naar elkaar, je kon alles bespreken theorie en praktijk…….

Ik kijk tegen heel veel dingen nu anders aan…..

Samenwerking met collega’s, ouders én kinderen is erop vooruit gegaan!

Ik vond het een fijne trainer. Omdat ze zelf heel open is over gevoelens en ervaringen, ontstond er vertrouwen binnen de groep cursisten.

Familie en collega’s die de methode niet kennen stellen kritische vragen. Mijn eigen kinderen reageren heel positief.

Ik heb gemerkt dat, nu ik mijn ‘macht’ als opvoeder niet meer gebruik, ik juist méér invloed heb.  Verrassend en toch zo logisch….

Ik heb Jetty als een positief, leerzaam en professionele leidster ervaren, waarbij ik me op mijn gemak voelde en gehoord voelde waardoor ik mezelf kon zijn en veel heb geleerd.

Jetty gaf vanuit haar eigen ervaringen voorbeelden die ik herkende.

Als ik bedenkingen had ging de trainer er serieus op in en ik kreeg antwoorden waar ik mee verder kon.

Er kwamen ook wel discussies op gang met collega’s die Jetty dan weer goed aan de theorie koppelde.

Je kon goed merken dat de trainer de kinderopvang kent als haar broekzak.  Ze kon in voorbeelden ook teruggrijpen op kennis over andere pedagogische stromingen, leerprocessen van kinderen,  het inrichten van ruimten en spelmaterialen.

Het meest verhelderende voor mij was dat het voelde als oefenen om weer meer mezelf te zijn.  Zó zat ik dus blijkbaar in mijn ‘rol’ als opvoeder. ‘Wat voel ik nu?’ had ik mij al lange tijd niet meer afgevraagd. Zo was ik bezig met consequent zijn; ik  kan mij nu als moeder en collega meer laten zien zoals ik ook echt ben.