Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Opvoedstijlen

Bewust kiezen

Er zijn diverse opvoedstijlen te onderscheiden met ieder hun eigen kenmerken. Veel volwassenen gebruiken onbewust meerdere opvoedstijlen door elkaar. Voorbeelden daarvan zijn: Afwisselend toegeeflijk en autoritair opvoeden; toegeeflijk zijn bij het ene kind en autoritair zijn bij het andere kind of af en toe stevig straffen, gemengd met veel positieve aandacht en aanmoediging.

Effectief

Hieronder vind  je een schematisch weergegeven vergelijking van vier opvoedstijlen met mogelijke effecten op lange en korte termijn.  Herken de democratische opvoedstijl in de vierde, meest rechtse kolom.(naar: Aletha Solter en Hanneke van Hasselt). OmdatjijhetBent-Trainingen organiseert bijeenkomsten waarin een democratische stijl van opvoeden wordt beoogd.

Opvoeder    gebruikt machtsmiddelen(met geweld) kind verliest Opvoeder      gebruikt   machtsmiddelen    (geen geweld)  kind verliest  Opvoeder is toegeeflijk

 ouder verliest 

Democratisch                                       win-win                 

niemand verliest

Wie heeft de macht  Volwassenen Volwassenen Kinderen Iedereen heeft macht
Manier van de baas zijn Lichamelijk en verbaal geweld, autoriteit op basis van macht Materiële en emotionele middelen, autoriteit op basis van macht Niemand is de  baas, geen of weinig autoriteit Zichzelf in de hand houden, autoriteit op basis van kennis
Methoden   Tikken,slaan,  dreigen,   schreeuwen, vernederen, beschuldigen, bekritiseren, dooddoeners, niet serieus nemen. Beloning: geld, privileges, onderhandelen, complimenten, aandacht.Straf: verlies van privileges, minder liefde en aandacht geven, schuldgevoel oproepen, apart zetten.     Smeken, omkopen, vitten, zeuren, preken, afwachten, opofferen, negeren, opofferen, verwaarlozen, willen helpen.                      Sensitief-responsief, voorbeeld zijn, aanmoedigen, behoeften vervullen, luisteren naar gevoelens, natuurlijke gevolgen/consequenties                        van gedrag, samen problemen oplossen, gezinsoverleg.                   
Sfeer thuis/ op school Gespannen, streng, onderdrukkend. Ordelijk, duidelijk geregeld. Chaotisch, niet met elkaar in overeenstemming Ontspannen, ordelijk,                 flexibel (soepel)
Wat leren kinderen Blinde gehoorzaamheid aan autoriteit, geweld, wedijver, liegen,  geen zelf -discipline. Zich aanpassen, slijmen, toewijding, wedijver, zich in bochten wringen, geen of weinig zelfdiscipline. Anderen manipuleren, geen zelfdiscipline, egoïsme, mogelijk hoge eigenwaarde. Zelfdiscipline,                 verantwoordelijkheid, vaardigheden om problemen  op te lossen,         respect,       samenwerken,                         uitstellen van behoeften,         rekening houden met anderen,  creatief denken
Gevoelens van kinderen Boos, vijandig, bang, machteloos, lage zelfwaardering. Boos, wrok, niet – begrepen, gemanipuleerd. Verward, schuldig, onveilig. Veilig,  gehecht, vertrouwen,  geliefd, hoge eigenwaarde.
Wat kan er gebeuren in de puberteit Kinderen worden opstandig, gaan weg of reageren af (vechten, drugs e.d.), kwetsend naar anderen.                      

Volwassenen  verliezen hun invloed.

Kinderen laten geen emoties meer zien, worden opstandig, zoeken ergens anders  naar onvoorwaardelijke liefde.

Volwassenen verliezen hun invloed.

Kinderen zijn egoïstisch, afhankelijk, veeleisend, onverantwoordelijk.                        

 

Volwassenen                        voelen zich beledigd                door  de kinderen.

Respect tussen volwassenen              en kinderen, Verminderde              behoefte bij de kinderen om           vanuit boosheid en frustratie              in opstand te komen of zich terug te trekken.

Volwassen blijven  bij nood geaccepteerd als adviseur