Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Aanbevolen links

Samenwerken inspireert…

OmdatjijhetBent-Trainingen werkt graag samen en laat zich inspireren door andere professionals. Daarmee toetst OmdatjijhetBent  de visie en werkwijze regelmatig  aan een groter kader. OmdatjijhetBent-Trainingen  volgt recente ontwikkelingen en blijft up to date.

www.gordontraining.nl        

www.huilenbooszijnruzie.nl

www.kinderopvangdenhelder.nl

www.dynamickids.nl

www.awareparenting.com

www.pedagogischkader.nl

www.kinderopvangsamenverschillend.nl 

www.pedagogiekontwikkeling.nl