Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Aanbevolen gedichten

Zeker: de honderd is er wèl !

(bron: Loris Malaguzzi)

Het kind bestaat uit honderd

Het kind heeft honderd talen honderd handen, honderd gedachten

honderd manieren van denken van spelen, van spreken

Honderd, altijd weer honderd manieren van fluisteren, verwonderen

en liefhebben

honderd vreugden om te zingen en te begrijpen

 honderd werelden om te ontdekken

honderd werelden om te verzinnen

honderd werelden om te dromen

Het kind heeft honderd talen (en nog honderd, honderd honderd meer)

maar ze pakken er negenennegentig af.

 De school en de samenleving scheiden het hoofd en het lichaam

Zij zeggen tegen het kind: dat hij zonder handen moet denken

zonder hoofd moet handelen

moeten luisteren en niet praten

moet begrijpen zonder vreugde

alleen met pasen en kerstmis mag je liefhebben en verwonderen

Ze zeggen tegen het kind: ik geef je de al ontdekte wereld

en van de honderd pakken ze er negenennegentig af .

Ze zeggen tegen het kind:

dat werk en spel, realiteit en fantasie, wetenschap en verbeelding,

hemel en aarde

verstand en droom

 dingen zijn die niet bij elkaar horen.

En dus vertellen ze het kind dat de honderd er niet is.

En het kind zegt: Zeker: de honderd is er wèl !

———————————————–

De regenworm en zijn moeder

(Bron: Annie M.G. Schmidt)

Er was eens een regenworm in Sneek die altijd naar de sterren keek

en fluisterde: hoe schoon, hoe schoon…….

Zijn moeder zei: ‘Doe toch gewoon

Kijk naar beneden naar de grond, dat is normaal, dat is gezond

kijk naar beneden zoals ik…..’

En toen? Toen kwam de leeuwerik!

Het wormpje dat naar boven staarde, zag hem op tijd en kroop in d’ aarde

maar moe die naar beneden keek

werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus: doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht!

————————————————————————————

Mooi anders

(bron: Hans Andreus)

Je bent zo mooi anders dan ik
natuurlijk niet meer

of minder

maar zo mooi anders,
ik zou je

 nooit
anders

dan anders willen.

————————————————–

Omdat jij het Bent!