Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Iets voor mij?

Kinderen zetten je wereld op zijn kop!

Het is geweldig om kinderen te zien opgroeien maar het is niet altijd even makkelijk. Soms zijn er ergernissen. Je kunt je boos of machteloos gaan voelen wanneer het steeds lastiger wordt om jouw eigen grenzen aan de ander duidelijk te maken of aan je eigen behoeften toe te komen. Of je nu kinderen thuis opvoedt of in een professionele setting; een kader waarop je kunt teruggrijpen helpt.

Opvoeders willen graag handvatten die passen bij hun kijk op kinderen. Als je gaat opvoeden op een manier die niet bij jouw visie past kom je niet geloofwaardig over op je kind en kost het je waarschijnlijk veel moeite om vol te houden. Het loont de moeite daar bij stil te staan. Zowel  de GORDON®  Training als de HBR®  Training bieden een wezenlijk andere benadering dan het aanbod in andere opvoedprogramma’s.  Het zijn in de praktijk beproefde en erkende methodieken en de trainingen bieden een plek waar je daadwerkelijk kunt ervaren, oefenen en leren.   

Praktijkvoorbeelden

– Je peuter haalt alles overhoop, treuzelt of schreeuwt. Net wanneer jij haast hebt.

– Jij wilt na een drukke dag lekker in een spannend boek duiken en je 13 jarige zoon zet zijn nieuwste hit keihard aan.

– Je geeft leiding aan een groep kinderen en het lijkt erop dat je steeds vaker politieagentje aan het spelen bent

Je hebt elkaar nodig

Opvoeders en kinderen zijn van elkaar afhankelijk in de relatie. Om zich te kunnen en te durven ontwikkelen, zelfvertrouwen en respectvolle relaties op te bouwen en op school te presteren is voor het kind een waardevol contact met zijn ouders/ opvoeders en groepsleiding de belangrijkste voorwaarde. Tegelijkertijd is het voor de volwassene belangrijk om het gevoel te hebben dat hij of zij grip heeft op de kinderen: Je hebt elkaar nodig!

De training werkt

Uit het boek ‘Luisteren naar kinderen’ kun je heel wat opsteken over democratisch opvoeden. Toch blijkt het vaak lastig om zelfstandig deze informatie naar de praktijk toe te vertalen en je eigen gedrag te veranderen. De training is juist ook bedoeld voor het aanleren van vaardigheden in interactie met andere ouders …..en dat werkt.

Pedagogisch bewust

Om lastig gedrag van kinderen te  hanteren ben je in eerste instantie op zoek naar adviezen om snel  weer grip te krijgen. Er zijn diverse opvoedprogramma’s op televisie, maandbladen voor opvoeders en opvoedcursussen. Om daarin een bewuste keuze te maken vind je hierbij de twee belangrijkste invalshoeken.

Discipline

Om kinderen te leren gehoorzamen worden veelal adviezen gegeven die gebaseerd  zijn op een leertheorie zoals het Behaviourisme.  Opvoeders krijgen dan handelingsadviezen  waarbij kinderen hun motivatie ontlenen aan de opvoeders. Bij  ‘goed’ gedrag wordt het kind beloond met een compliment en/of het uitblijven van consequentie/ time-out of straf.  Zo streef je ernaar om het gewenste gedrag te conditioneren. Belangrijke voorwaarden zijn dat je als opvoeders consequent blijft en dat de beloning door het kind ook gewaardeerd wordt.

Zelfdiscipline

De GORDON®  methode gaat ervan uit dat eigen drijfveren om iets te doen vele malen sterker dan de ‘geleende’ motivatie van anderen (bv. straf, beloning, negeren, compliment, regel, moeten, het hoort zo).  Het is een ‘andere kijk op kinderen’ waarbij de visie en beoogde doelen veel verder gaan dan  alleen het beïnvloeden van  het onaanvaardbaar gedrag.  Je leert onder andere zó met kinderen omgaan dat zij vanuit intrinsieke motivatie zinvol gedrag willen vertonen. 

Bij OmdatjijhetBent maak je kennis met de inspirerende visie van Thomas Gordon én je leert vaardigheden die jou en de kinderen voor de rest van het leven in velerlei situaties helpen en versterken.

Straffen of belonen?

Respect wordt door iedereen anders ervaren en geuit. Toch zijn de meeste mensen het er wel over eens: respect voor elkaar heeft alles  te maken met rekening houden mét elkaar. En niet met het gebruik van ‘machtsmiddelen’ om jouw wil op te leggen aan de ander.

Je probeert misschien door middel van straffen of belonen je kind in het gareel te krijgen. Er ontstaat dan vaak een machtsstrijd, waarbij of het kind of de opvoeder zijn zin doordrukt. Dit systeem lijkt wel aardig te werken, als je het verzet voor lief neemt.

Maar dan komt je kind op een leeftijd komt dat dit niet meer werkt. De straffen worden zwaarder of er worden steeds mooiere beloningen bedacht om het kind mee te beïnvloeden. Het kan ook zijn dat je zelf maar wat vaker je behoeften opzij zet.

Herkenbaar?  Of wil je dit juist voorkomen? Wees welkom en lees verder……

Kinderen bootsen hun ouders/ opvoeders na                             

Wanneer ouders/ opvoeders gaan communiceren volgens het GORDON®  model leef je vóór hoe je voor jezelf kunt opkomen én dat conflicten opgelost kunnen worden zonder  anderen te kwetsen of zelf gekwetst te worden. Zo leert een kind nú vaardigheden van zijn ouders/ opvoeders waar hij of zij later veel plezier van kan hebben.

Erkende methodieken

“Effectief omgaan met kinderen” van Dr. Thomas Gordon is een klassieker onder de opvoed-trainingen en is er voor opvoeders thuis én voor professionals. De methode wordt gehanteerd door psychologen, pedagogen en vele andere beroepsgroepen waarin effectieve communicatie van belang is. De HBR®  Training gaat specifieker in op het omgaan met kinderen die huilen, boos zijn en ruzie maken en het aanspreken van talenten in lastige situaties.

GORDON en HBR vullen elkaar aan

OmdatjijhetBent-Trainingen verzorgt de GORDON®  Training in 10 bijeenkomsten. Daarin komen ook het omgaan met Huilen, Boos zijn en Ruzie aan bod. 

Met de handvatten uit de OmdatjijhetBent- Trainingen kun je in alle denkbare situaties belangrijke waarden aan je kind(-eren) overdragen: respect voor jezelf, voor de ander én voor de omgeving.

Meer informatie over beide methodieken vind je op de betreffende pagina’s op deze website.