Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Huilen, Boos zijn, Ruzie

Omgaan met verdriet en boosheid

Iedereen kent verdriet en boosheid. Het is vaak moeilijk om opbouwend met deze gevoelens van jezelf en/of een ander om te gaan. De training gaat ervan uit dat huilen en boosheid uitingen zijn van een behoefte en geen ‘wangedrag’.

Kinderen kunnen huilen en boos zijn om een bepaalde behoefte duidelijk te maken óf om pijnlijke gebeurtenissen en frustraties te verwerken. Als kinderen effectieve aandacht krijgen wanneer ze huilen of boos zijn en niet op allerlei manieren gesust worden kunnen ze zich op die manier herstellen van pijnlijke ervaringen.

Inhoud van de training

Inspiratiebronnen van HBR® Training zijn de inzichten van Dr. Aletha Solter over ‘vertrouw op de signalen van het kind’, Thomas Gordon over democratisch opvoeden en Ilene Val-Essen over het aanspreken van talenten. De HBR® Training is ontwikkeld door Drs. Hanneke van Hasselt, psycholoog. 

Je krijgt inzicht in de achtergrond en betekenis van huilen en boosheid bij kinderen, ook bij ruzie. Daarnaast wordt duidelijk hoe je kinderen begeleid zodat zij zélf oplossingen vinden en zelf conflicten op leren lossen.

Opvoeders leren omgaan met huilen en boosheid zonder dat zij het huilen proberen te stoppen. Opvoeders krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij ruimte kunnen geven aan emoties én grenzen kunnen stellen aan gedrag.   

– inzicht krijgen in huilen en boosheid

– richtlijnen hoe ermee om te gaan, ook bij ruzie

– aanspreken van talenten en creativiteit

– aandacht voor gevoelens en gedachten van opvoeders

– oefenen met vaardigheden

                                                                                                                                                         Uitgangspunten HBR

– bijdragen aan zelfvertrouwen

– emoties mogen er zijn en ontladen worden (niet afgereageerd)

– opkomen voor jezelf én rekening houden met de ander

– aandacht voor aanleg, talenten en ontwikkelingsfase van het kind

                                                                                                                                                        Beoogde effecten voor kinderen:

– groeien van een meer positief zelfbeeld

– toenemen van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen

– verminderen van spanningen

– verminderen van slaapproblemen

– voorkomen/verminderen van agressief gedrag

                                                                                                                                                       Belangstelling?

Is uw belangstelling gewekt voor een HBR® Training, workshop of ouderavond over HBR? Contact opnemen kan via de gegevens op de Contact-pagina.

Let op: HBR  is bij OmdatjijhetBent-Trainingen deels geïntegreerd  in de GORDON® Training. Mede hierdoor bestaat deze  uit 10 bijeenkomsten  i.p.v. de gebruikelijke 8 bijeenkomsten.