Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

Welkom

OmdatjijhetBent-Trainingen…

verzorgt workshops (aan huis), GORDON®trainingen en thema-avonden  voor iedereen die kinderen opvoedt en begeleidt en zich daarin wil ontwikkelen.

Je krijgt handvatten om kinderen die aan jouw zorgen zijn toevertrouwd respectvol te begeleiden zonder jezelf te kort te doen. Je leert een assertieve ouder/ opvoeder te zijn,  en daarmee biedt je je kind een stevige basis. Naast communicatie komen desgewenst ook de invloed van de omgeving, ruimte en materialen aan bod. 

Het mooiste cadeau

‘Jij bent genoeg zoals je bent. Je bent het waard om naar te luisteren en ik wil mijn best doen om jou te begrijpen, óók als je niet blij bent. Ik wil naar al je 100 talen luisteren… Omdat jij het bent’.

Die zekerheid of dat gevoel is misschien wel het mooiste cadeau dat je als kind kunt krijgen. Daar bouw je gedurende het hele leven op verder. En jij, als ouder/opvoeder? Jij bent zelf ook een unieke persoonlijkheid. Wat hierboven beschreven staat zou je ook tegen jezelf kunnen zeggen.

‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan’ denk je misschien. En toch… zodra je een wilsbesluit neemt om op die manier naar jezelf en de kinderen  te  gaan kijken  kan er  iets gaan groeien!

praten dat kinderen willen luisteren en zó luisteren dat kinderen willen praten  

Kinderen zijn gebaat bij assertieve opvoeders want ze kijken de kunst af. Bij OmdatjijhetBent leer je vaardigheden als assertief grenzen aangeven, open en eerlijk communiceren, empathisch en actief luisteren en samen problemen oplossen.

Bijeenkomsten zijn altijd interactief. Jouw actuele praktijksituaties en vragen zijn aangrijpingspunten om de theorie toe te lichten en te oefenen.

Oorsprong                                                                                                                 

De trainingen zijn gebaseerd op de humanistische psychologie. Belangrijke onderliggende waarden zijn  democratisch; streven naar gelijkwaardigheid in relaties zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. Klinkt dat wat hoog gegrepen? Het is een kwestie van groot denken en klein doen!  Het dagelijks leven is immers de plek waar je als ouder/ opvoeder  jouw  waarden en normen voor leeft.